Hjem

Østsjællands Politihundeforening

Hej alle

 

2 hunde fra Holbæk og Jørgen "Bandit" fra os selv var i dag til kåring i Østsjælland.

Dagen startede godt, da Knud havde fødselsdag og gav morgenbrød og basser.

Herefter blev kåringsaspiranterne trukket igennem øvelserne af kåringsmand Jørgen Bejrholm og figurant Dennis de Fries.

 

Dagens første øvelse var spor - alle med endnu.

Næste øvelse var rundering i Faxe Kalk - en Holbæk-hund bestod desværre ikke denne øvelse.

Efterfølgende var det lydighedsøvelserne og stop, men da Kaisholm var optaget af skydekonkurrence, blev det ved Søtorup.

 

De 2 resterende hunde bestod begge kåringen, omend ikke resultaterne var specielt høje.

 

Jørgen fik 86,6 point og har dermed bestået kåringen - VELKOMMEN i UNGHUNDEKLASSEN.

Et velfortjent TILLYKKE med kåringen.

 

Knud havde styr på arealerne og Søren fungerede som "støttepædagog".

 

I dag har Kenny været til oprykningskonkurrence i Kriminalklassen, men runderingen var meget svær/anderledes, så han bliver i kriminalklassen lidt endnu.

I morgen søndag skal Karsten til oprykningskonkurrence i Patruljeklassen - held og lykke.

Nærmere om disse resultater senere.

 

-og til sidst : Kjeld Pedersen har i mandags "fået" sin nye shæferhvalp Hunter og er allerede godt i gang med træningen.

 

Hilsen Axel

 

 

 

 

 

 

Ved kåringskonkurrencen i dag d. 11. maj 2014 stillede 5 hunde i fuldt kåringsprogram.

Birgit og Jens Sørensen stillede i begynderklassen med valgfri højde på spring og med mulighed for ændringer på rundering og stop.

Som dommere deltog Kjeld, Ejvind, Søren/Kenny og Axel. Som figuranter deltog Karsten og Rie, medens Jan hjalp til i kantinen.

Alle 7 hunde valgte at lave normal kåringsrundering og det var særdeles overbevisende, undtagen for en enkelt, som ret usædvanligt valgte at gå fra figuranten.

På sporene gik en enkelt hund over genstanden, men ellers blev der gået flotte spor.

Stoppene var gennemgående gode, dog klarede 2 kåringshunde ikke mindstekravet.

På lydigheden var der absolut plads til forbedring - kun 1 enkelt hund gik en særdeles flot lydighed.

 

Konkurrencen blev afsluttet med pizza og vinderne Mogens og Birgit gav vinder- øl/vand.

Mogens, Knud og Lena med Ami bestod kravet for at komme til prøvekåring, men Knud vil gerne afvente, hvorfor kun Mogens og Lena er klar til en snarlig prøvekåring.

Se mere under resultater

 

 

med venlig hilsen

 

Axel Ahm

tilrettelægger

 

 

 

 

 

Fra højre vinder af kåringskonkurrence den 23/2-2014

Jørgen Petersen

og tilrettelægger

Søren Nielsen

 

Se mere under resultater

Klubmester 2013

 

Kåring Pernille,

unghund Karsten,

Kriminal Kenny

Vinder Axel

Årets hund hold C

Batman

Søndag den 6. oktober har Yvonne Hansen og Michael Elbo bestået lydigheds instruktør kursus med ug x og O. Vi glæder os til at nyde godt af deres nye visdom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historien

Dansk Politihundeforening blev stiftet den 25. september 1909 under navnet "Foreningen til fremme af anvendelse af Hunde i Politiets tjeneste" Få år senere blev det muligt for civile hundeførere at søge om medlemskab i foreningen, som skiftede navn til det nuværende "Dansk Politihundeforening" som den kaldes i daglig tale.

 

Østsjællands Politihundeforening bliv stiftet den 22. maj 1942 med landpolitibetjent Orla Christensen fra Terslev som formand, politibetjent Palle Brostrøm fra Haslev som kasserer, propritær Vater fra Store Heddinge som bestyrelsesmedlem, landbetjent Fischer fra Rødvig som bestyrelsesmedlem samt politibetjent Jochumsen fra Store Heddinge ligeledes som bestyrelsesmedlem. 

 

Foreningens formål

- Skabe interesse for træning af politihunde,

- Fremme interessen for praktisk politihundearbejde blandt civile medlemmer,

- Foretage kåring af civile hunde

- Afholde konkurrencer, der bygger på praktisk politihundearbejde.

 

Kåring

Vi arbejder frem mod en PH - kåring, der anføres i hundens stambog og giver adgang til deltagelse i videregående træning, konkurrencer m. m. indenfor Dansk Politihundeforening. PH - kåringen er også adgangsgivende brugshundeprøve, når din hund skal deltage i udstillinger under Dansk Kennel Klub, ligesom kåringen også giver adgang til avlskåringer.